دستگاه ام آر آی

ام آر آی (MRI) مخفف عبارت Magnetic Resonance Imaging می باشد. این روش یکی از روشهای تصویر برداری پزشکی است که تاکنون عوارض خاصی برای بیماران ایجاد نکرده است. در تصویربرداری به روش ام آر آی قادر به تولید تصاویر به صورت مقطعی می باشد. در صورتیکه در دستگاه پرتونگاری با اشعه ایکس، تصاویر مربوط به سایه استخوان می باشند. اساس کار دستگاه ام آر آی رزونانس مغناطیسی هسته می باشد. دستگاه MRI قادر به تصویربرداری از بافتهای نرم می باشد. این روش فقط به مغناطیس وابسته است و از اشعه ایکس در این روش استفاده نمی شود. به همین دلیل ام آر آی عوارض خاصی برای بدن ندارد. با استفاده از دستگاه ام آر آی می توان در جهات مختلف تصویربرداری کرد. تصاویر در جهت فوقانی-تحتانی یا اگزیال، چپ و راست یا ساژیتال، و عقب و جلو یا کورونال در این دستگاه تولید می شود. این دستگاه حتی قادر به تولید تصاویر اُریب و مایل نیز می باشد.

دستگاه ام آر آی

دستگاه MRI از سه میدان مغناطیسی جهت تصویربرداری استفاده می کند:

  • میدان مغناطیسی خارجی ثابت و قوی
  • میدان مغناطیسی گرادیانی متغیر و ضعیف
  • میدان حاصل از RF الکترومغناطیسی 

اساس کار دستگاه ام آر آی

تقریبا ۲/۳ بدن انسان از آب تشکیل شده است. آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. بخش عمده چربی ها و هیدراتهای کربن نیز از هیدروژن تشکیل شده است. حدود ۶۳ درصد از بدن انسان از هیدروژن تشکیل شده است. اتم هیدروژن دارای سیگنال MRI می باشد. 

دستگاه MRI لوله ای است که بوسیله آهنربای دایره ای شکل دوار احاطه شده است. این آهنربا میدان مغناطیسی ایجاد می کند. در اینجا موج رادیویی با طول موجهای متفاوت سطح نمونه را جاروب می کند. انتهای نمونه با جذب انرژی از موج رادیویی هم فرکانس با چرخش آنها، به حالت انرژی بالاتری می رود و در راستای میدان مغناطیسی خارجی قرار می گیرد. با قطع میدان این هسته ها به حالت اولیه خود برمی گردند. در این هنگام است که از ماده امواج الکترومغناطیسی با بسامد رادیویی تابش می شود که توسط سیم پیچی که به آن کویل می گویند، دریافت انجام می شود. این سیم امواج دریافتی را به جریان الکتریکی تبدیل می کند. سپس این جریانها تقویت می شوند و به عنوان سیگنالهای MRI به رایانه داده می شود. رایانه با استفاده از سیستم تبدیلی به نام تبدیل فوریه این داده ها را به تصویر تبدیل می کند. این تصویر بسیار دقیق است و تغییرات بسیار کوچک را نیز می تواند نشان دهد.