توانبخشی

دستگاه همودیالیز

دستگاه همودیالیز یا کلیه مصنوعی، وسیله ای برای تصفیه خون است. در افراد سالم، کلیه خون را تصفیه می کند و اوره را به همراه آب از بدن دفع می کند. کلیه همچنین برخی از مواد مفید در بدن را تولید می کند. اگر کلیه از کار بیفتد، باید دستگاه همودیالیز جهت تصفیه خودن استفاده […]

دستگاه فتوتراپی نوزاد

دستگاه  فتوتراپی نوزاد یکی از تجهیزات درمانی سینا طب می باشد که برای درمان زردی (یرقان) نوزادان استفاده می شود. در نوزادان مبتلا به این بیماری، بیلی روبین خون که نوعی ماده دفعی است، از محدوده نرمال خود خارج است. دستگاه فتوتراپی از انرژی پرتو نور جهت تبدیل بیلی روبین به ایزومر آن استفاده می […]