مغز و اعصاب

نورومانیتورینگ

مانیتورینگ عصبی حین عمل (IONM)، نظارت مداوم بر سیستم عصبی مرکزی بیمار در طول یک عمل جراحی است. این روش برای به‌حداقل‌ رساندن عوارض عصبی در عمل‌های جراحی استفاده می‌شود و هدف از نظارت، مشاهده تغییرات در عملکرد نخاع، مغز و اعصاب محیطی قبل از وقوع آسیب‌های شدید و جبران ناپذیر است. استفاده از نورومانیتورینگ شانس […]