دندانپزشکی

موتور ایمپلنت – کره ای، ساشین، وودپیکر، دیو، ماراتن، میکرو

موتور ایمپلنت – کره ای، ساشین، وودپیکر، دیو، ماراتن، میکرو

موتور ایمپلنت دستگاهی الکتریکی در فرآیند کاشت ایمپلنت‌های دندان است. این دستگاه از یک کنسول مرکزی، یک پدال کنترل، یک میکروموتور و یک ضد زاویه متصل به میکروموتور تشکیل شده‌ است. جراحی ایمپلنت دندانی روشی است که ریشه‌های دندان را با پایه‌های فلزی و پیچ مانند و دندان‌های آسیب‌دیده یا از دست رفته را با […]
یونیت دندانپزشکی – قیمت یونیت دندانپزشکی، بهترین برند، داخلی، خارجی

یونیت دندانپزشکی – قیمت یونیت دندانپزشکی، بهترین برند، داخلی، خارجی

آشنایی با یونیت دندانپزشکی، انواع و اجزای آن  اغلب، یونیت‌های دندانپزشکی را به اشتباه صندلی دندانپزشکی می‌نامند، اما در حقیقت صندلی دندانپزشکی یکی از اجزای یک یونیت دندانپزشکی کامل است. معمولاً انواع تجهیزات نصب شده در یک واحد دندانپزشکی با دیگری متفاوت است، اما اجزاء اصلی آنها ثابت و یکسان است. تقریباً همه واحدها شامل […]