ضدعفونی کننده ها

دستگاه شستشوی ابزار جراحی – ضد عفونی کننده، ابزار شوی اتاق عمل

دستگاه شستشوی ابزار جراحی – ضد عفونی کننده، ابزار شوی اتاق عمل

دستگاه شستشوی ابزار جراحی یک دستگاه پزشکی اتوماتیک است که برای شستشو و ضدعفونی کردن ابزارهای جراحی استفاده می‌شود. این دستگاه دارای سیستم‌های مختلفی است که به منظور حذف آلودگی و باکتری‌ها از سطح ابزارها استفاده می‌شوند. دستگاه‌های شستشو در بخش جراحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، زیرا ابزارهای جراحی باید قبل از استفاده به […]